The Usual Shrub’spects

Vodka, black grape-white balsamic shrub, soda